Pomagając innym, pomagasz sobie!

Wspólnie zrealizujmy Twoje pomysły!

"Strona internetowa została utworzona w ramach przedsięwzięcia ,,Wzmocnienie odporności i rozwój Fundacji Primohuman” dofinansowego w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025"

Wiadomości i ogłoszenia

Fundacja Primohuman

Fundacja została utworzona 23.11.2017 roku.

Celem statutowym Fundacji jest działalność wspierająca przedsiębiorczość, zwłaszcza postawy przedsiębiorcze wśród kobiet oraz działalność służąca propagowaniu zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, a także wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie.

Uwzględniamy wsparcie na wyrównywanie szans

np.: asystent os. z niepełnosprawnością, tłumacz przewodnik, technologie asystujące

Zapewnimy elastyczność form wsparcia

np.: wydłużony czas trwania spotkania, potrzeba tłumaczenia na język migowy, konieczność wolniejszego mówienia, częstsze i dłuższe przerwy

Zapewnimy bezpieczeństwo psychologiczne

np.: przez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, wolniejsze tempo prowadzenia spotkania

1999
Powstanie fundacji
90 +
Ukończonych projektów
90 +
Przyznanych dotacji
0
Profesjonalnych konsultantów

Działalność fundacji

Jako przedsiębiorstwo społeczne zajmujemy się realizacją usług społecznych z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, szerzeniu kultury fizycznej, turystyki, pobudzenia aktywności
obywatelskiej, wspieranie edukacji lokalnej społeczności.

Ponadto jako podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zajmujemy się szkoleniami i profesjonalnym doradztwem z zakresu umiejętności miękkich oraz zawodowych.

Posiadamy również bogate doświadczenie jako podmiot świadczący szeroko rozumiane wsparcie
doradcze zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa w zakresie:
– doradztwa prawnego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku,
– marketingu, promocji i sprzedaży,
– polityki bezpieczeństwa,
– wsparcia w początkowej fazy rozwoju firmy,
– pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności, w tym pomoc w pozyskaniu
inwestora,
– projektowania, wdrożenia i doskonalenia nowych usług.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty. Wspólnie zrealizujmy Twoje pomysły!

"Strona internetowa została utworzona w ramach przedsięwzięcia ,,Wzmocnienie odporności i rozwój Fundacji Primohuman” dofinansowego w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025"