Jesteś tutaj:

,,Wzmocnienie odporności i rozwój Fundacji Primohuman”

Projekt realizowany w ramach programu ,,Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, w okresie 09.2023 03.2024.

O PROJEKCIE
Realizacja przedsięwzięcia pt. ,,Wzmocnienie odporności i rozwój Fundacji Primohuman ” przyczyni się do realizacji celu Programu, czyli umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Obszary realizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej formy działalności np. (działalności gospodarczej) lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności, m.in. przez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną transformacją,
 • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych np.: zakup
  wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu
 • rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości
  niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp.
 • wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub
  wyższego poziomu efektywności energetycznej
 • doradztwo zewnętrzne polegające na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego
  wyrobu, usługi lub technologii
 • informacja i promocja związana z modernizacją, w tym wydatki dotyczące: oznaczeń; bilbordów; tablic informacyjno-promocyjnych oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, promocja w mediach społecznościowych
 • doposażenie umożliwiające pracę zdalną w zakresie: doradztwa, szkoleń dla pracowników oraz zakupu licencji lub oprogramowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu 180 800,00 zł.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

 • Wzrost zatrudnienia w Fundacji.
 • Wzrost przychodów.
 • Wprowadzenie do oferty Fundacji nowych usług.
 • Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialno – prawnych.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related projects...