Jesteś tutaj:

Działalność fundacji

Działalność fundacji

Realizacja usług społecznych

Jako przedsiębiorstwo społeczne zajmujemy się realizacją usług społecznych z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, szerzeniu kultury fizycznej, turystyki, pobudzenia aktywności obywatelskiej, wspieranie edukacji lokalnej społeczności.

Ponadto jako podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zajmujemy się szkoleniami i
profesjonalnym doradztwem z zakresu umiejętności miękkich oraz zawodowych.

Posiadamy również bogate doświadczenie jako podmiot świadczący szeroko rozumiane wsparcie doradcze zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa w zakresie:

  • doradztwa prawnego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku
  • marketingu, promocji i sprzedaży
  • polityki bezpieczeństwa,
  • wsparcia w początkowej fazy rozwoju firmy
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności, w tym pomoc w pozyskaniu inwestora
  • projektowania, wdrożenia i doskonalenia nowych usług

Świadcząc swoje usługi i realizując zadania:

Uwzględnimy wsparcie na wyrównywanie szans

np.: asystent os. z niepełnosprawnością, tłumacz przewodnik, technologie asystujące

Zapewnimy elastyczność form wsparcia

np.: wydłużony czas trwania spotkania, potrzeba tłumaczenia na język migowy, konieczność wolniejszego mówienia, częstsze i dłuższe przerwy

Zapewnimy bezpieczeństwo psychologiczne

np.: przez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, wolniejsze tempo prowadzenia spotkania.

Świadczymy także usługi w następujących obszarach:

Usługa mobilnego sekretariatu

to usługi polegające m.in. na przepisywaniu i redagowaniu tekstów, skanowaniu i kserowaniu dokumentów, obsłudze połączeń telefonicznych, wysyłaniu i odbieraniu poczty elektronicznej, odbiorze i wysyłce korespondencji tradycyjnej, organizacji spotkań biznesowych oraz innych czynnościach dostosowanych do wymagań i potrzeb klientów. Usługi prowadzenia komunikacji firmy w Internecie tj.: strona www, social media, nowoczesne formy reklamy medialnej.

Outsourcing księgowy, kadrowy oraz administracyjno-biurowy

świadczymy usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej i pracowniczej w postaci: akt osobowych, sporządzaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzaniu umów cywilno-prawnych, prowadzeniu i aktualizacji rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także wsparcie w sprawach administracyjnych – pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju druków urzędowych, wniosków o zasiłki oraz dofinansowania, archiwizacja dokumentów, sporządzanie sprawozdań GUS, organizacja szkoleń, pomoc w rekrutacji pracowników, poszukiwanie kontrahentów, fakturowanie, pomoc w otrzymaniu dotacji oraz stworzeniu biznesplanów.

Usługi opiekuńcze i asystenckie

na zlecenie Fundacji ,,Wspólnie do celu” świadczyliśmy usługi opiekuńcze i asystenckie polegające na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych np. czynności związanych z dostarczaniem produktów żywnościowych, z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opieką higieniczną oraz zapewnieniem kontaktów z otoczeniem Wspieraliśmy też osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego.

Profilaktyka zdrowego kręgosłupa i zdrowego odżywiania

wraz z klubem Manufaktura Fitnessu w Lubinie byliśmy współorganizatorem akcji „Profilaktyka zdrowego kręgosłupa”. Akcja zakładała bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz wsparcie w postaci ćwiczeń i wskazówek od fizjoterapeutów. W akcji wzięło udział ok. 30 dzieci oraz 50 osób dorosłych.

Promowanie aktywności fizycznej

od początku powstania Fundacji przeprowadzamy kampanie społeczne mające na celu promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty. Wspólnie zrealizujmy Twoje pomysły!