Jesteś tutaj:

O fundacji

Fundacja Primohuman została utworzona 23.11.2017 roku.

Pomagając innym, pomagasz sobie

Celem statutowym Fundacji jest działalność wspierająca przedsiębiorczość, zwłaszcza postawy przedsiębiorcze wśród kobiet oraz działalność służąca propagowaniu zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, a także wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie.

bg-dev-studio-08
7-bg-125

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Promowanie postaw przedsiębiorczych w społeczności lokalnej i w regionie, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej
 • Wspieranie przedsiębiorczości głównie wśród kobiet i tym samym przeciwdziałanie bezrobociu
 • Organizację warsztatów, szkoleń i konferencji z tematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Akcje reklamowe oraz marketingowe promujące zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną
 • Propagowanie rozwoju edukacji przedsiębiorczej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Propagowanie rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności z zakresu: zdrowego żywienia, wpływu aktywności fizycznej na rozwój i zdrowie młodzieży
 • Propagowanie wychowania fizycznego oraz ruchu w przedszkolach i szkołach, a także turystyki
 • Propagowanie edukacji zdrowotnej wśród osób dorosłych, w tym seniorów
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 • Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, a tym samym wpieranie rodzin.

Świadczone usługi

Fundacja Primohuman wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00226/2019 oraz do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 25897. 6 lutego 2024 r. uzyskała też status przedsiębiorstwa społecznego.

Od kilku lat nasza Fundacja świadczy usługi doradcze dla firm, głównie z sektora MŚP w zakresie:

 • dotacji unijnych
 • audytów i certyfikacji ISO
 • polityki bezpieczeństwa firmy
 • wdrażania nowych usług
 • prowadzenia szkolenia dla lokalnych pracodawców dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
bg-personal-creative

Jesteśmy otwarci na nowe projekty. Wspólnie zrealizujmy Twoje pomysły!